Duurzaamheid en impact: beleid en verslagen

Welkom

Hieronder vindt u een overzicht van alle beschikbare D&I-gerelateerde beleidsverklaringen en verslagen. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons D&I-team:
scsi@schroders.com.

Alle verslagen zijn in het Engels, tenzij anders aangegeven

Terug naar de Duurzaamheids- en Impactpagina van Schroders Capital.

Schroders Capital

Engagement blueprint

Hier

Aanpak fossiele brandstoffen

Hier

Duurzaamheids- & impactverslag

Hier

Duurzaamheids- & impactverslag beleid

Hier

Vastgoed

Beleid voor duurzaam beleggen

Hier

Routekaart naar netto-nul

Hier

Informatieverschaffing op grond van artikel 3 van Verordening (EU) 2019/2088

Hier

De Principal Adverse Sustainability Impacts-verklaring

(over de voornaamste ongunstige effecten op de duurzaamheid)

Hier

Informatie over het beloningsbeleid

Hier

Infrastructuur

Infrastructure Equity - Duurzaamheids- en impactverslag (Schroders Capital management France) en openbaarmakingen

Hier

Schroders Greencoat ESG-beleid en openbaarmakingen

Hier

Private debt en Alternatieve financiering

Infrastructure Debt - Duurzaamheids- en impactverslag (Schroders Capital management France) en openbaarmakingen

Hier

BlueOrchards Impact & ESG- raamwerk en andere openbaarmakingen

Hier

Schroders Group

Duurzaam ondernemen - rapportages

Hier

Duurzaam beleggen: beleid, openbaarmakingen en stemverslagen

Hier

Neem contact op met Schroders Capital
Volg ons

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom.