Vastgoed

Onze klanten en partners ondersteunen met maatwerkoplossingen voor belegging en beheer, en langetermijnrendement genereren door middel van operationele excellentie en een klantgerichte aanpak.

850+

objecten onder beheer

14

operationele vestigingen

250+

gespecialiseerde vastgoedprofessionals

Vooruitzicht vastgoedinvesteringen

De "Schroders Capital Investment Outlook voor vastgoed" vat de visie van onze experts samen over de risico's en kansen in vastgoedmarkten over de hele wereld.

Klantgerichte instelling

De vastgoedmarkten zijn voortdurend in beweging onder invloed van veranderende huurdersbehoeften, demografische verschuivingen, maatschappelijke eisen en milieuregels. Deze veranderingen bieden kansen voor beleggers die hun beleggingsstrategieën kunnen afstemmen op fundamentele langetermijntrends of snel kunnen inspelen op de tijdelijke aanbodbeperkingen die soms ontstaan.

Wij beheren elk object als afzonderlijke onderneming, met als doel de dienstverlening aan huurders en de inkomsten te optimaliseren en tegelijkertijd de operationele kosten, de verspilling van schaarse grondstoffen en de CO2-uitstoot te beperken.

Deze klantgerichte instelling en sterke focus op operationele excellentie zijn cruciaal om op lange termijn inkomsten te leveren en in alle beleggingscategorieën waarde te creëren.

Ons wereldwijde institutionele platform is opgebouwd uit sterke lokale teams. Zij beleggen in en beheren vastgoed in het hele risico-rendementsspectrum, delen best practices en maken gebruik van elkaars operationele knowhow en duurzaamheidsexpertise.


Stedelijk wonen heruitgevonden

De herontwikkeling van het voormalige Bijlmerbajes-terrein tot een bruisende en duurzame buurt. 

De komende vijf jaar zal het Bajeskwartier zich ontpoppen tot een groene oase met 1350 nieuwe woningen, 70 unieke tuinen en een hoogwaardig aanbod voorzieningen om te wonen, werken, sporten, leren en ontspannen. 

Onze competenties in vastgoedbeleggen

Slide 1 of 3

Wereldwijd bereik. Lokale netwerken.

Er gaat niets boven lokale netwerken, grondige marktkennis en beleggingsexpertise. Daarom is ons wereldwijde platform opgebouwd uit lokaal gevestigde, sterke en ondernemende teams in alle belangrijke vastgoedmarkten. Deze teams initiëren, ondersteunen en selecteren de beste beleggingskansen in hun lokale markt.

Bedrijfseigen raamwerk voor relatieve waarde

In ons raamwerk voor relatieve waarde benutten we de schat aan data die in ons bedrijf aanwezig is en via ons geavanceerde technologieplatform toegankelijk is. Het stelt ons in staat onze beleggingen consequent te spreiden over diverse risico- en rendementsniveaus in alle regio's en zodoende de beste risicogewogen strategieën te selecteren.

Oplossingen

We bieden oplossingen voor onze klanten door de risicogewogen beleggingskansen te selecteren die het beste passen bij hun risicoprofiel en hun liquiditeits-, impact- en organisatievoorkeuren en op maat gemaakte rapportages te leveren.

We hebben vier structurele trends vastgesteld die kansen voor vastgoedbeleggers bieden

Technologie & de kenniseconomie: de eisen aan de werkomgeving verschuiven, waardoor waarde geconcentreerd wordt in gebouwen die beantwoorden aan specifieke behoeften en huurdersvoorkeuren, die veranderen naarmate bedrijfstakken zich verder ontwikkelen.

Individualisering: de individuele voorkeuren ten aanzien van “werken, leven en spelen" zijn, mede door de pandemie, verschoven, waardoor de verschillen in vraag tussen maar ook binnen sectoren zijn toegenomen.

Vergrijzing & demografische trends: snelle demografische veranderingen beïnvloeden de relatieve vraag naar diverse woningtypen en woonvormen.

Mensen en plekken: aangescherpte regels en sectornormen vergen een holistische benadering om waarde te scheppen voor alle belanghebbenden, met inbegrip van beleggers en de lokale bevolking. 

Schroders Capital Global Real Estate Lens Jan 2024: uw gids voor de wereldwijde vastgoedmarkten

In onze jongste analyse zoomen we in op de voornaamste data en trends die van belang zijn voor beleggers in wereldwijd vastgoed.

“Duurzaamheid, operationele excellentie en flexibele oplossingen zijn de sleutel om inkomsten en waarde op lange termijn te genereren in een vastgoedmarkt die constant in beweging is.” Deze principes zijn van toepassing op het beheer van zowel portefeuilles als objecten en projecten, zowel in de investeringsfase als tijdens het dagelijkse beheer.”

Sophie van Oosterom

Global Head of Real Estate

Maak kennis met onze vastgoedexperts

Wij hebben een verantwoordelijkheid om met onze beleggingen een positieve invloed op onze samenleving en onze planeet uit te oefenen. Bij alles wat we in ons eigen bedrijf doen, hanteren we dezelfde kernwaarden en hoge normen als wanneer we beleggen voor onze klanten.

Onze nieuwste inzichten

Neem contact op met Schroders Capital
Volg ons

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom.