Oplossingen voor vermogende particulieren

De toegang tot de private markten vergemakkelijken
Icons dark green

Private markten genereren historisch gezien meer rendement dan publieke markten en kunnen de veerkracht en spreiding van klantenportefeuilles versterken.

Icons dark green

Wij hebben altijd vooropgelopen op dit gebied en werken al meer dan 20 jaar met particuliere klanten samen om hen toegang tot de private markten te bieden.

Icons dark green

Wealth managers beschouwen ons als voorkeurspartner om hen te helpen hun doelen te bereiken. We zijn trots op deze vertrouwensrelatie, die een grondbeginsel van ons werk vormt.

Private markten voor particuliere klanten

Institutionele beleggers investeren al tientallen jaren in private markten, waarbij ze toegang hebben tot een veel grotere reeks beleggingsmogelijkheden en het hogere rendementspotentieel ervan kunnen benutten.

Tot voor kort konden particuliere klanten geen toegang krijgen tot deze kansen. Echter, met veranderingen in regelgeving, technologie en ontwikkelingen in fondsstructurering, kunnen particuliere klanten nu toegang krijgen tot veel van dezelfde beleggingsmogelijkheden in private markten.

Schroders is een betrouwbare en toonaangevende vermogensbeheerder met meer dan 200 jaar ervaring, en beleggingsteams die tot de beste in de branche behoren

De private markten bieden toegang tot een breed scala bedrijven en projecten die de toekomstige economische groei voortstuwen door ondernemingsgroei, technologische innovatie en met fysieke activa. private markten helpen toekomstige maatschappelijke behoeften te vervullen.

Ons doel is een sterke samenwerkingsverband op te bouwen om uw vermogende klanten te helpen hun beleggingsdoelen te bereiken met behulp van dezelfde strategieën als wij aan institutionele beleggers aanbieden. We hebben unieke kennis en maatwerkoplossingen om klantenportefeuilles en private markten mandaten op te bouwen.

Icons dark green

Durfkapitaal

Durfkapitaal, dat vaak wordt geassocieerd met technologie- en biotechbedrijven, is gericht op bedrijven in een vroeg stadium van hun bestaan die sterke groeivooruitzichten hebben.

Icons dark green

Groei

Bedrijven die al inkomsten genereren en bezig zijn een markt op te bouwen, maar zo snel groeien dat ze extern kapitaal nodig hebben om die groei te ondersteunen.

Icons dark green

Buyout

Betreft meestal winstgevende bedrijven met een gevestigde klantenkring en markt. Onze focus ligt op bedrijfsovernames waarbij bijvoorbeeld een familie of oprichter externe aandeelhouders en kapitaal zoekt om verder te kunnen groeien.

Icons dark green

Vastgoedfondsen

Beleggen in gebouwen met een winkel- of woonbestemming. Sommige beleggingsstrategieën zijn gericht op inkomsten zoals huur, andere op het ontwikkelingspotentieel en verhoging van de waarde van een object. Deze fondsen worden gewaardeerd vanwege hun stabiliteit, risicospreiding en mogelijke inflatiebescherming.

Icons dark green

Private leningen

Fondsen die beleggen in leningen die niet verhandelbaar zijn op een erkende publieke markt. Private leningen kunnen allerlei vormen aannemen, door allerlei soorten organisaties worden uitgegeven en aan allerlei soorten activa gekoppeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringscontracten, vastgoed, zakelijke kredieten, vliegtuigindustrie of financiële instellingen. Ze kunnen rentedragend zijn of een eindbetaling hebben. Klanten worden meestal aangetrokken door het brede universum en waarderen de lage volatiliteit en potentieel hogere rendementen vergeleken met het publieke equivalent.

Icons dark green

Infrastructuur

Fondsen die beleggen in infrastructuurprojecten op het gebied van bijvoorbeeld transport, water, digitale netwerken, energienetwerken of hernieuwbare energie. De inkomsten zijn meestal gebaseerd op langetermijncontracten. Ze worden vaak gebruikt vanwege hun stabiele, voorspelbare kasstroom, de diversificatievoordelen en de mogelijke bescherming tegen inflatie.

Hoe kunnen uw klanten beleggen in de private markten?

We bieden diverse toegangsroutes voor particuliere klanten, afhankelijk van hun behoeften:

  • Semi-liquide fondsen: private markten portefeuilles die een zekere mate van liquiditeit bieden
  • Closed-end fondsen: private markten portefeuilles met een vaste looptijd
  • Beursgenoteerde producten: private markten portefeuilles waarvan de aandelen genoteerd zijn aan een beurs in bepaalde markten
  • Maatwerkoplossingen: elegante oplossingen die zijn afgestemd op de uitkomsten die de klant wenst.

Liquiditeitsoplossingen

Sommige vermogende klanten maken zich misschien zorgen over de risico's en regelgeving rond private markten, die anders zijn dan in de publieke markten. Private markten zijn bijvoorbeeld minder liquide (minder gemakkelijk verhandelbaar), wat betekent dat ze anders beheerd moeten worden.

De juiste partner zal de zorgen en twijfels van deze klanten begrijpen en de vaardigheden bezitten die nodig zijn om de intermediair te helpen deze weg te nemen en volop te profiteren van de voordelen die private markten kunnen bieden.

Maak kennis met onze experts

Schroders Capital heeft meer dan 300 beleggingsprofessionals in vestigingen verspreid over de wereld. We onderwerpen alle nieuwe beleggingen aan een gedisciplineerd selectie-, analyse- en beoordelingsproces. Voor de portefeuilles van onze wealth-klanten gebruiken we dezelfde beleggingen als voor onze institutionele klanten.

Schroders Capital Semi-Liquid

Schroders is een betrouwbare en toonaangevende private assets manager met meer dan 200 jaar ervaring, en beleggingsteams die tot de beste in de branche behoren. Sinds de lancering van ons eerste semi-liquide fonds, meer dan 20 jaar geleden, hebben we een diepgaande expertise ontwikkeld waarmee we ons platform verder hebben kunnen uitbouwen.

Neem contact op met Schroders Capital
Volg ons

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom.