ESG

ESG staat centraal in onze aanpak om risico's te beperken, kansen te signaleren en waarde op lange termijn te scheppen.

Uitsluitend beleggen in hernieuwbare energie, met veel aandacht voor ESG

Nu de energietransitie in het VK en Europa versnelt en het Amerikaanse beleid zich ontwikkelt, zullen de vraag naar investeringen in renewables en het belang van ESG wereldwijd toenemen. Schroders Greencoat is als geen ander in staat hieraan recht te doen.

Omdat we alleen in hernieuwbare energie beleggen, draagt ons werk bij aan vermindering van de fossiele opwekking en uitstoot en heeft het een directe positieve impact op het milieu. Ook beseffen we dat onze verantwoordelijkheid verder gaat dan CO2-reductie.

In al onze portefeuilles streven we naar verantwoorde beleggings- en bestuurspraktijken.

Voortdurend proberen we de manier waarop we beleggen en activa exploiteren te verbeteren, om langetermijnwaarde voor alle belanghebbenden en de samenleving te creëren. Als toonaangevende belegger in de hernieuwbare energiemarkt hebben we ook een verantwoordelijkheid om duurzame praktijken in onze bedrijfstak te bevorderen.

Jaarlijks ESG-verslag

Elk jaar brengen we verslag uit van onze ESG-gerelateerde activiteiten. Een exemplaar van het verslag over 2022 is hier verkrijgbaar (alleen in het Engels).

Elk van de beursgenoteerde fondsen waarvan wij de beheerder zijn, publiceert een eigen ESG-jaarverslag dat u kunt inzien via de onderstaande links:

Aanpak voor duurzaam beleggen en ESG-beleid

Schroders Greencoat streeft naar verantwoorde beleggingspraktijken, zowel vóór investering als tijdens de levensduur van het project.

We proberen te waarborgen dat alle werknemers op onze installaties veilig werken en eerlijk behandeld worden. We streven ernaar langdurige relaties met lokale gemeenschappen op te bouwen en te zorgen voor de fauna en flora op de plaatsen waar onze installaties gevestigd zijn. We dragen actief bij aan de bevordering van een effectieve exploitatie, goed bestuur en ethisch gedrag in de hernieuwbare energiesector.

Ons ESG-beleid is leidend voor onze aanpak, die regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast wordt.

De belangrijkste aspecten staan hieronder vermeld.

Vóór belegging

 • Kansen voor CO2-reductie signaleren
 • Aan beleggingsrestricties toetsen
 • ESG-risico's strikt beoordelen en maatregelen treffen om ze te beperken
 • Een adequaat Investment Committee proces volgen

Lopend beheer

 • Toezien op en rapporteren over gezondheids-, veiligheids- en milieukwesties
 • Impact- en habitatverbetering managen
 • Relatie met de lokale gemeenschap opbouwen en deze ondersteunen
 • Due diligence onderzoek naar derde partijen doen
 • Minimumnormen voor ondernemingsbestuur vaststellen
 • Joint-venture constructies managen
 • Wet- en regelgeving naleven
 • Integer zakendoen
 • Beste praktijken delen
 • Gestructureerd toezicht houden op en rapporteren over ESG-kwesties en KPI's

De Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties (PRI)

Schroders Greencoat is ondertekenaar van de principes voor verantwoord beleggen van de VN. Deze bieden een vrijwillig kader om institutionele beleggers te helpen ESG-factoren te integreren in hun beleggingsanalyse, besluitvorming en beslissingen als aandeelhouder.

Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI)

Schroders Greencoat is ondertekenaar van het Net Zero Asset Managers Initiative, een groep internationale vermogensbeheerders die beloven de uitstoot van hun portefeuilles uiterlijk in 2050 te verlagen tot netto-nul, overeenkomstig het Akkoord van Parijs. Wij zien samenwerking binnen de beleggingsindustrie om de netto-nul doelstelling te bereiken als een cruciale stap in de groene transitie, en wij zijn er trots op bij te dragen aan de wereldwijde inspanning om de opwarming tot 1,5 graden Celsius te beperken.

Wij zijn trots sinds 2021 te behoren tot de ruim 270 NZAMI-ondertekenaars, die samen een beheerd vermogen van meer dan 61 biljoen USD vertegenwoordigen. (Cijfers per 31 mei 2022, volgens de recentste cijfers op de website van het Net Zero Asset Managers-initiatief).

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

De TCFD heeft tot doel de klimaatgerelateerde financiële rapportage te verbeteren en doet aanbevelingen voor een consistente informatieverschaffing over klimaatgerelateerde risico's.

Schroders Greencoat onderschrijft de doelen van de TCFD en past de aanbevelingen toe in alle bedrijfsonderdelen. De TCFD-informatie over onze twee beursgenoteerde fondsen vindt u in hun respectievelijke jaarverslagen hier:

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)

GRESB is een missiegedreven, door vastgoedbeleggers geleide organisatie die de financiële markten voorziet van bruikbare en transparante ESG-data. Als deelnemer krijgen we allerlei nuttige informatie om het toezicht op en het beheer van duurzaamheidsrisico's te verbeteren.

Greencoat Solar II LP, het gemeenschappelijke private market fonds van Schroders Greencoat dat in Britse zonneparken belegt, werkt volgens de GRESB-normen. Wij zijn actief betrokken geweest bij de verfijning van het GRESB-raamwerk om het af te stemmen op de kenmerken van hernieuwbare energie-infrastructuur.

In 2022 behaalde Greencoat Solar II LP een score van 92% in de GRESB asset-level beoordeling, en eindigde daarmee op de eerste plaats in Europa voor zonne-energie.

Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's)

Schroders Greencoat erkent het belang van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor de aanpak van de wereldwijde problemen waarvoor de internationale gemeenschap staat, en ondersteunt de agenda voor 2030.

Als toonaangevend beheerder van hernieuwbare energieprojecten dragen we op twee manieren bij: met de opwekking van hernieuwbare energie (SDG 7) en klimaatactie (SDG 13).

SDG 7: Iedereen moet toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie

De projecten die wij beheren vertegenwoordigen nu ruim 4000 MW totaal opgesteld vermogen. Samen genereerden de fondsen 7146 GWh hernieuwbare stroom en warmte in 2021, genoeg om bijna 2 miljoen huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien.

SDG 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Onze beleggingen dragen bij aan een CO2-neutrale toekomst en kunnen 3,2 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar compenseren. We beoordelen en rapporteren de klimaatgerelateerde risico's en kansen van deze projecten, en nemen stappen om de CO2-voetafdruk van onze fondsen te verminderen.

Daarnaast dragen onze ESG-activiteiten bij aan allerlei andere SDG's, zoals beschreven in onze jaarlijkse ESG-verslagen. Het ESG-verslag over 2021 is hier verkrijgbaar.

Moderne slavernij

U vindt onze Verklaring inzake moderne slavernij en mensenhandel hier.

Terug naar de homepage van Schroders Greencoat

Neem contact op met Schroders Capital
Volg ons

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom.