Duurzaamheid & impact

Toegewijd aan het leveren van duurzame en impactvolle investeringen op schaal

Cijfers per 30 juni 2023

30%

van het vermogen dat wij beheren, is belegd in duurzame en impactgerichte strategieën

20+ jaar

impactbeleggen met BlueOrchard

33+

specialisten in private assets en duurzaam beleggen

Diepgaande beleggingsexpertise in het hele spectrum van risico-, rendements- en impactdoelen

Ons productaanbod voor duurzaam en impactgericht beleggen omvat het hele spectrum aan risico-, rendement- en impactdoelen, variërend van thematische fondsen tot multi-assetoplossingen op maat. In al onze strategieën worden ESG-aspecten meegewogen, proberen we beleggingsrisico's te beperken door actief engagement en streven ernaar zowel de financiële als duurzaamheidsprestaties van onze portefeuilles te verhogen. Ons Global Product Framework helpt u om uit ons huidige en toekomstige aanbod de strategieën te kiezen die bij uw behoeften passen.

EN

Private equity

De technologische revolutie, de omslag naar een duurzamere leefstijl, de noodzaak minder CO2 uit te stoten en de klimaatverandering aan te pakken: het zijn wereldwijde, structurele trends waarin duurzaamheid en impact een hoofdrol blijven spelen. Onze duurzaamheids- en impactgedreven private equity strategieën hebben tot doel positieve uitkomsten voor maatschappij en milieu én een aantrekkelijk financieel rendement te bereiken, door te beleggen in venture-, groei- en buyout-transacties wereldwijd, een universum dat razendsnel groeit. We steunen innovatieve, goed geleide bedrijven om ze te helpen groeien en bloeien, vooral door professionalisering, internationalisering, M&A, productontwikkeling en operationele excellentie. Ook stimuleren we de toepassing van de beste duurzaamheidspraktijken. Deze sterke focus op duurzaamheid en impact helpt ons beleggingen te doen waar onze klanten trots kunnen zijn.

Vastgoed

Duurzaamheid, operationele excellentie en flexibele oplossingen zijn de sleutel om potentieel stabiele inkomsten en waarde te genereren in een vastgoedmarkt die constant in beweging is. Duurzaamheid is daarom inherent aan ons beleggingsproces: in al onze strategieën, van core tot impact, houden we rekening met mens, planeet en locatie. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 39% van de wereldwijde energiegerelateerde CO2-uitstoot, daarom richten we ons vooral op energie-efficiëntie en CO2-reductie - lees onze routekaart naar netto-nul CO2.

Een integrale aanpak moet volgens ons:

  • Resulteren in hoger langetermijnrendement voor onze klanten;
  • Bijdragen aan het zakelijke succes van onze huurders; en
  • Op lange termijn positieve impact opleveren voor gemeenschappen, het milieu en de samenleving.

Disclaimer

Volgens de World Green Building Council (WGBC) zijn gebouwen verantwoordelijk voor 39% van de wereldwijde energiegerelateerde CO2-uitstoot: 28% betreft operationele uitstoot, d.w.z. voor de productie van warmte, koeling en stroom, en de resterende 11% is afkomstig van materialen en bouw.

Infrastructuur

Of het nu om ondersteuning van de energietransitie of de levering van essentiële diensten gaat, infrastructuurprojecten zijn cruciaal voor de groei en welvaart van economieën. Schroders Greencoat, een toonaangevende belegger in de energietransitie, biedt de kans om op institutionele schaal bij te dragen aan de transformatie van het mondiale energiesysteem en aan energiezekerheid, lagere kosten voor consumenten en CO2-reductie door de uitfasering van fossiele brandstoffen. In onze klimaatoplossingen willen we tastbare impact op lokale ecosystemen en gemeenschappen maken door actief engagement. Onze langetermijnvisie is bepalend voor de rendements- en milieudoelen van onze beleggingen. We hebben de plicht verantwoorde beleggingspraktijken te bevorderen en zetten ons in om de transparantie te verbeteren door leiderschap, actieve betrokkenheid en robuuste rapportage.

Private debt en Alternatieve financiering

Impactfinanciering, real assets, gestructureerd krediet en bedrijfskrediet, gespecialiseerde financiering: met ons unieke aanbod beleggingscompetenties en -kansen in private financiering verleggen we de grenzen van duurzaam en impactgedreven beleggen. Of het nu gaat om microfinanciering, duurzame infrastructuur en natuurlijk kapitaal, sociale woningbouw of verzekering tegen rampen en pandemieën, in onze duurzaamheids- en impactstrategieën combineren we de unieke diversificatiekenmerken van elke private financieringsvorm met positieve uitkomsten voor maatschappij en milieu. We financieren zowel duurzame bedrijven als bedrijven die cruciaal zijn voor de transitie, met het expliciete doel hun pad naar een lagere koolstof- en grondstofvoetafdruk te ondersteunen. We zetten ons in om de transparantie te verbeteren door leiderschap, engagement en robuuste rapportage, en dragen ons steentje bij om het impactpotentieel van onze markten te verwezenlijken.

Geharmoniseerde aanpak, geïnspireerd door beste praktijken

Ons geharmoniseerde raamwerk waarborgt dat ESG-aspecten, duurzaamheid en impact stapsgewijs worden ingebed in ons beleggingsproces, terwijl tegelijkertijd recht wordt gedaan aan de specifieke kenmerken van elke beleggingscategorie. Deze aanpak is gebaseerd op erkende beste praktijken, zoals de Impact Principles, die wij voor onze impactgedreven strategieën hebben ondertekend. Ons Impact-raamwerk is geverifieerd door BlueMark, een onafhankelijke aanbieder van verficatiediensten, en we zijn er trots op onze naam op hun Practice Leaderboard te zien.

Onze experts streven naar best-in-class duurzaamheids- en impactstrategieën voor onze beleggers

Beleid en verslagen

Wij zijn van mening dat transparantie en regelmatige communicatie met onze klanten en stakeholders essentieel is.

Neem contact op met Schroders Capital
Volg ons

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom.