Impactfinanciering

Wij streven ernaar stabiel rendement te bieden via een gevarieerde portefeuille impactbeleggingen.

Met onze beleggingsaanpak willen we zinvolle veranderingen teweegbrengen en bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Ons werk heeft tastbare en positieve impact: we bedienen bijvoorbeeld bedrijven (micro/klein/middelgroot) die moeilijk aan financiering kunnen komen en beschermen het milieu tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met onze aanpak willen we echte verandering teweegbrengen en bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Impactfinanciering zit in het DNA van ons zeer ervaren team.

Onze impactspecialist BlueOrchard, wereldwijd pionier in impactfinanciering, heeft meer dan 20 jaar ervaring en uitgebreide kennis en knowhow opgebouwd in de frontier- en opkomende markten. Met onze lokale teams, wereldwijde netwerken en langdurige relaties kunnen wij u optimaal begeleiden op uw beleggingspad.

Marktkansen - gebruik maken van de kracht van megatrends

Wij onderscheiden drie grote megatrends die aantrekkelijke beleggingskansen bieden. Ten eerste de demografische verschuiving, waarbij de bevolking in de ontwikkelde economieën krimpt terwijl de opkomende markten bevolkingsgroei en een snelle verstedelijking doormaken. Beide trends leiden tot forse investeringsbehoeften en -kansen. Ten tweede de voortschrijdende digitalisering, gedreven door zowel de AI-revolutie als de demografische en economische groei in de opkomende markten, die tot een hogere vraag naar digitale financiële oplossingen en digitale infrastructuur zal leiden. Tot slot biedt de decarbonisatietrend een enorm potentieel voor groene financiering overal ter wereld; vooral in de opkomende markten zal het energieverbruik sterk zal groeien. Uit deze ingrijpende trends zal een gigantisch beleggingspotentieel voortkomen, dat wij willen benutten.

Consistente en betrouwbare prestaties - veerkracht en stabiliteit bouwen

Impact kredieten, waaronder private leningen, leningen voor infrastructuur en vastgoed, bieden een aantrekkelijke mogelijkheid voor aantrekkelijke, gediversifieerde en stabiele rendementen. De lage correlatie met de wereldwijde kapitaalmarkten kan het algehele portefeuillerisico helpen verlagen. Beleggingen in microfinanciering staan ook bekend om hun stabiele rendement met lage volatiliteit en lage correlatie met andere beleggingscategorieën en kunnen zo bijdragen aan een grotere stabiliteit van portefeuilles. Daarnaast richten we ons op het bieden van stabiele en veerkrachtige cashopbrengsten, verbeterde diversificatie en meerwaarde ten opzichte van traditionele beleggingscategorieën binnen een portefeuille.

Impactmeting en -management is bij ons veel meer dan data verzamelen

Wij zien het als de kernvoorwaarde om consistent de hoogst mogelijke impact te bereiken. Ons impactraamwerk wordt voortdurend bijgewerkt en afgestemd op de beste praktijken en kan op verschillende beleggingscategorieën worden toegepast. We analyseren alle fondsen en beleggingscategorieën grondig op impact, ESG-management en afstemming op de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Daarnaast voeren we ad hoc onderzoek uit om onze impact te beoordelen, bijvoorbeeld via enquêtes onder eindklanten. Sinds hun invoering in 2019 houden we ons aan de Operating Principles for Impact Management en hebben zodoende een onafhankelijke verificatie van ons raamwerk voor private en beursgenoteerde beleggingen laten uitvoeren, met uitstekende resultaten.

BlueOrchard

Wij zijn pioniers in impactbeleggen met een trackrecord van ruim 20 jaar en een wereldwijd bereik van meer dan 280 miljoen mensen, en zijn het grootste commerciële microfinancieringsfonds van de wereld. Ons doel? Een positieve impact voor mens en milieu combineren met een positief financieel rendement.

Onze expertisegebieden

Slide 1 of 2

Duurzaamheids- en impactverslag

In ons duurzaamheids- en impactverslag over 2022 wordt uitgebreid beschreven hoe onze activiteiten in private assets impact op lange termijn maken. Het bevat ook een overzicht van onze voornaamste duurzaamheidsmethodieken en -tools, en casestudies die illustreren wat we concreet aan positieve verandering kunnen bereiken.

Onze nieuwste inzichten

Neem contact op met Schroders Capital
Volg ons

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom.