Aan verzekeringen gekoppelde effecten

Door een brug te slaan tussen de kapitaalmarkt en de verzekeringswereld kan ILS economieën risicobestendiger maken en beleggingskansen scheppen die geen correlatie hebben met de meeste andere beleggingscategorieën.
Icons dark green

Uniek vermogen om transacties te initiëren

Het ILS-universum is een rijke vindplaats van structurele, duurzame rendementen met inflatiebescherming

Icons dark green

Superieur risicogecorrigeerd rendement

We benutten het volledige spectrum aan risico-rendements- en liquiditeitsprofielen.

Icons dark green

Toonaangevende tools en aanpak

Wij bieden best-in-class risicogecorrigeerd rendement op lange termijn, dat goed bestand is de gevolgen van klimaatverandering.

Hoe ILS werkt

ILS zijn beleggingen waarmee verzekeringsrisico van de (her)verzekeringssector wordt overdragen aan beleggers op de kapitaalmarkt, die daarvoor een premie ontvangen.

Ze kunnen diverse vormen hebben: zowel beursgenoteerde, verhandelbare instrumenten (cat bonds ofwel rampenobligaties) als private, niet-verhandelbare (preferente aandelen of notes) uitgegeven door “special purpose vehicles”. Wij kunnen beleggen in alle beleggingstypes en risiconiveaus.

Een rijke bron van duurzaam, inflatiebestendig rendement op lange termijn

Ons wereldklasse team is in staat beleggingskansen te vinden in het volledige spectrum aan risico-rendements- en liquiditeitsprofielen. We bieden best-in-class risicogecorrigeerd rendement op lange termijn door activa op te nemen met een hoge schadedrempel die goed bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ook belangrijk is dat onze transparante communicatie ervoor zorgt dat we voldoen aan de verwachtingen van onze klanten. Variabele rentepercentages bieden bescherming tegen renteschommelingen.

Onafhankelijk van herverzekeraars

Van belang is dat ons team onafhankelijk is. We zijn dus niet verplicht te investeren in of naast de risicoportefeuille of verzekeringsactiviteiten van een herverzekeraar.

In plaats daarvan beoordelen we elke beleggingskans op zijn eigen merites, en berust onze besluitvorming op een combinatie van de risico-rendementskenmerken van de deal en zijn bijdrage aan de portefeuille.

Bekijk onze video voor meer informatie over ILS

In onze video vertellen we meer over ons baanbrekende ILS-team en onze cruciale rol in het genereren van ongecorreleerd rendement voor beleggingsportefeuilles.

Onze expertisegebieden

Slide 1 of 3

Onze nieuwste inzichten

Neem contact op met Schroders Capital
Volg ons

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom.