Bescherming tegen fraude

Onlangs hebben wij vernomen dat personen die beweren Schroders te vertegenwoordigen, beleggers een nep-obligatie met de naam Schroders High Yield Fixed Rate Bond proberen te verkopen. Deze obligatie heeft niets te maken met Schroders of een van zijn dochterbedrijven.

Als u denkt slachtoffer te zijn van fraude of ongevraagd bent benaderd door iemand die zegt van Schroders zijn en hierover ongerust bent, verzoeken wij u onmiddellijk contact met ons op te nemen via het onderstaande telefoonnummer of e-mailadres.

Waarschuwingen tegen fraude

Helaas worden er via sociale media, telefoon en e-mail af en toe pogingen tot oplichting en fraude gedaan door personen die zich voordoen als vertegenwoordiger van Schroders. U kunt worden benaderd door mensen die beweren van Schroders te zijn en proberen u over te halen bij hen te beleggen.

Meer weten

Voorkoming van fraude

Oplichters verzinnen steeds nieuwe manieren om u uw geld afhandig te maken via "social engineering"-tactieken. Geef niet toe aan de neiging onmiddellijk te reageren, hoezeer de persoon in kwestie ook aandringt. Het is belangrijk bedrog te herkennen en te begrijpen hoe u uzelf hiertegen kunt beschermen.

Meer weten

U kunt ons team Voorkoming financiële criminaliteit bereiken via:

Telefoon: +44(0)20 7658 4004

Email: abuse@schroders.com

Als u vermoed slachtoffer te zijn van fraude, adviseren wij u onmiddellijk contact op te nemen met uw bank die misschien kan helpen de overboekingen te beëindigen of terug te draaien. U kunt fraude en cybercriminaliteit ook melden bij Action Fraud.

Als u contact opneemt met Schroders, zullen wij uw melding onderzoeken en waar mogelijk stappen ondernemen om te voorkomen dat anderen slachtoffer worden van dezelfde oplichters.

Neem contact op met Schroders Capital
Volg ons

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom.