Schroders Capital Semi-Liquid

De toegang tot de private markten vergemakkelijken
Icons dark green

Wij bieden beleggers toegang tot een innovatief platform om te beleggen in fondsen die zijn afgestemd op hun behoeften.

Icons dark green

Op ons semi-liquide platform hebben we meer dan 3,7 miljard USD onder beheer

Icons dark green

Wij bieden oplossingen in alle beleggingscategorieën, met inbegrip van private equity, vastgoed, infrastructuur en private leningen.

Waarom Schroders Capital voor semi-liquide beleggingen

Schroders Capital is een betrouwbare en toonaangevende private markets manager met meer dan 200 jaar ervaring, en beleggingsteams die tot de beste in de branche behoren.

Sinds de lancering van ons eerste semi-liquide fonds, meer dan 20 jaar geleden, hebben we een diepgaande expertise ontwikkeld waarmee we ons platform verder hebben kunnen uitbouwen.

Van private equity tot vastgoed, wij combineren een wereldwijd bereik met lokale experts om de juiste semi-liquide strategie voor uw klanten te vinden.

Hoe werken semi-liquide fondsen

Semi-liquide fondsen zijn een steeds populairdere manier om in de private markten te beleggen. Deze fondsen, ook bekend als open-ended evergreen-fondsen, hebben geen einddatum en bieden klanten de flexibiliteit om, binnen bepaalde grenzen, in- of uit te stappen.

In het verleden waren er in de private markten nauwelijks open-end structuren waar beleggers kunnen kopen en verkopen op basis van een vastgestelde nettovermogenswaarde (NAV), omdat de onderliggende beleggingen illiquide zijn.

Semi-liquide fondsen zijn een mogelijke oplossing, omdat verkopen onder strikte voorwaarden mogelijk is, wat de liquiditeit verhoogt zonder afbreuk te doen aan de langetermijnhorizon van de fondsbeheerders.

Doorgaans gelden er strikte beperkingen aan de liquiditeit. Vaak is er een maximum gesteld aan het kapitaal dat in een bepaalde tijdsperiode kan worden verkocht, en moeten beleggers langer van tevoren aankondigen dat ze van plan zijn uit te stappen.

Bewezen ervaring en expertise zijn nodig om effectieve oplossingen te ontwerpen

Dankzij onze grote ervaring in het alternatieve beleggingsuniversum zijn wij in staat de kansrijkste beleggingen op te sporen en effectieve oplossingen voor institutionele en particuliere beleggers te bouwen. De verschillende fondsen in deze reeks kunnen worden gebruikt als bouwstenen voor een alternatieve beleggingsportefeuille. Samen met u stellen we uw risico/rendementsprofiel op en bepalen de juiste combinatie en verdeling van beleggingscategorieën en -types.

Wereldwijd bereik. Lokale netwerken

Er gaat niets boven lokale netwerken, met mensen die de plaatselijke markt door en door kennen. Ons platform onderscheidt zich door een diepgaande kennis van de lokale markten, zodat onze klanten weten dat we steeds de beste beleggingskansen kunnen opsporen, onderzoeken en selecteren. We matchen deze kansen met de diverse eisen van onze klanten ten aanzien van wereldwijde spreiding, risico, rendement en duurzaamheid. Voor de portefeuilles van onze wealth-klanten gebruiken we dezelfde beleggingen als voor onze institutionele klanten.

BlueOrchard Microfinancieringsfonds

Onze expertisegebieden

Slide 1 of 2

Maak kennis met onze experts

Schroders Capital heeft meer dan 300 beleggingsprofessionals in vestigingen verspreid over de wereld. We onderwerpen alle nieuwe beleggingen aan een gedisciplineerd selectie-, analyse- en beoordelingsproces. Voor de portefeuilles van onze wealth-klanten gebruiken we dezelfde beleggingen als voor onze institutionele klanten.

Neem contact op met Schroders Capital
Volg ons

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom.