Opportunistische financiering

Beleggers toegang bieden tot kansen met sterk rendementspotentieel door in te spelen op inefficiënties in al dan niet gesyndiceerde investeringen in effecten of gespecialiseerde leningstrategieën met sterk rendementspotentieel, vooral in tijden van afnemende groei.
Icons dark green

Omdat we in de publieke en de private markten beleggen, kunnen we alle kansen benutten.

Er kunnen liquiditeitsgedreven kansen ontstaan als de beschikbaarheid van kapitaal als gevolg van regelgeving of vraag verandert.

Icons dark green

Onze brede expertise stelt ons in staat snel te schakelen en kansen in uiteenlopende marktomstandigheden te grijpen.

Verschillende markten bieden kansen op verschillende momenten. Ons uitgebreide pakket kerncompetenties biedt ons de flexibiliteit om snel te switchen naar dat deel van de markt dat kansen biedt.

Icons dark green

Onze diepgaande kredietexpertise helpt ons onzekere en volatiele perioden goed te doorstaan.

Omdat we de kredietmarkten door en door kennen, weten we ook in perioden van onzekerheid en volatiliteit goede kansen te vinden.

Opportunistische kredietstrategieën maken gebruik van inefficiënties in de kredietmarkten.

Opportunistische kredietstrategieën hebben tot doel om financieringsgaten in de kredietmarkten te herkennen en erop in te spelen. Ze vereisen een gevarieerde toolkit die ons team de flexibiliteit geeft om dynamisch in te springen op financieringsgaten of onevenwichtigheden in bepaalde markten.

Dankzij onze expertise en innovatie zijn we in staat een veelzijdig pakket instrumenten te gebruiken en aan veranderende omstandigheden aan te passen, met als doel een aantrekkelijk risicogecorrigeerd rendement voor onze klanten te genereren. Vanuit een proactieve houding en het commitment om waarde te creëren, bieden onze opportunistische kredietstrategieën een flexibele en dynamische aanpak om kansen in de voortdurend veranderende kredietmarkten te benutten.

Flexibiliteit is het meeste waard als de volatiliteit en onzekerheid het hoogst zijn.

Onze ervaring in beoordeling, underwriting en analyse komt ons goed van pas wanneer emotie en angst de markten beheersen.

Inefficiënte markten bieden kans op beter risicogecorrigeerd rendement, en ons vermogen de markt te scannen op kansen die voortvloeien uit gedwongen verkoop, sectordisruptie, snel veranderende marktomstandigheden of stijgende rentes stelt ons in staat diverse soorten risicopremies te verdienen, aangevuld met illiquiditeitspremies.

Wereldwijd bereik. Lokale netwerken.

Een wereldwijd bereik is belangrijk. Maar er gaat niets boven lokale netwerken, met mensen die de plaatselijke markt door en door kennen. Ons platform onderscheidt zich door een diepgaande kennis van de lokale markten, zodat onze klanten weten dat we steeds de beste beleggingskansen kunnen opsporen, onderzoeken en selecteren. We matchen deze kansen met de diverse eisen van onze klanten ten aanzien van wereldwijde spreiding, risiconiveau, liquiditeit, duurzaamheid, impact en governance.

Onze expertisegebieden

Slide 1 of 3

Onze nieuwste inzichten

Neem contact op met Schroders Capital
Volg ons

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom.