Share

Политика за поверителност на Schroders Group

 Целта на настоящата политика за поверителност е да Ви помогне да разберете каква информация относно Вас събираме и обработваме („лични данни“), защо и как я използваме и с кого я споделяме. В нея се излагат и правата, с които се ползвате, във връзка с информацията за Вас и как можете да се свържете с нас, ако имате въпроси. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ТУК

СЪДЪРЖАНИЕ

Последна актуализация: 6 юни 2019 г.